سفارت جمهوری اسلامی ایران

بنا بر اعلام مسئولین وزارت کشور بلاروس از کلیه اتباع خارجی ساکن در گشور بلاروس، قبل از اخذ و یا تمدید اقامت، انگشت نگاری بعمل می آید و این موضوع مختص به ملیت خاصی نیست.

این اطلاعات برای احراز هویت، نزد اداره امور شهروندی و مهاجرت بلاروس محفوظ خواهد ماند.

ساعت کار سفارت

هر روز کاری از ساعت 9:00 الی 17:00 (به جزء روزهای تعطیل)

تلفن: 2-3355300 (17) 375+   فکس: 3355304 (17) 375+

info@iranembassy.by

 

ساعت کار بخش کنسولی

 هر روز کاری از ساعت 9:30 الی 13:00 (به جزء روزهای تعطیل)

تلفن: 3355310 (17) 375+   فکس: 3355309 (17) 375+    

consular.affairs@iranembassy.by