سفارت جمهوری اسلامی ایران

به اطلاع می رساند طبق تغییرات ایجاد شده در قوانین اقامت: شهروندان خارجی، کلیه مسافران خارجی پس از ورود به جمهوری بلاروس ظرف مدت 5 روز، بدون احتساب یکشنبه ها و تعطیلات و اعیاد رسمی کشور موظف به ثبت محل اقامت خود در ارگان های مربوط می باشند.

ساعت کار سفارت

هر روز کاری از ساعت 9:00 الی 17:00 (به جزء روزهای تعطیل)

تلفن: 2-3355300 (17) 375+   فکس: 3355304 (17) 375+

info@iranembassy.by

 

ساعت کار بخش کنسولی

 هر روز کاری از ساعت 9:30 الی 13:00 (به جزء روزهای تعطیل)

تلفن: 3355310 (17) 375+   فکس: 3355309 (17) 375+    

consular.affairs@iranembassy.by