سفارت جمهوری اسلامی ایران

«بسم الله الرحمن الرحیم»

 

بیوگرافی سفیر

نام: محمد رضا صبوری

تاریخ تولد: 1961

تحصیلات: کارشناسی ارشد در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی در رشته روابط بین الملل؛

آشنایی به زبانهای خارجی: انگلیسی، فرانسه؛

وضعیت خانوادگی: متأهل و دارای سه فرزند.

 

سوابق کاری

- معاون (نفر دوم) سرکنسولگری ج.ا.ایران در شانگهای 1995 - 1999

- معاون اداره سرمایه گذاری و منابع مالی (وزارت امور خارجه) 1999 - 2000

- رئیس اداره همکاری های اقتصادی چند جانبه (وزارت امور خارجه) 2001 - 2005

- سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قرقیزستان 2005 - 2009

- رئیس اداره اقتصادی آمریکا (وزارت امور خارجه) 2009 - 2010

- رئیس اداره اقتصادی کشورهای خاورمیانه و مشترک المنافع (وزارت امور خارجه) 2010

- معاون مدیر کل همکاریهای اقتصادی (وزارت امور خارجه) 2010 - 2011

- معاون مدیر کل کشورهای مشترک المنافع و قفقاز (وزارت امور خارجه)

ساعت کار سفارت

هر روز کاری از ساعت 9:00 الی 17:00 (به جزء روزهای تعطیل)

تلفن: 2-3355300 (17) 375+   فکس: 3355304 (17) 375+

info@iranembassy.by

 

ساعت کار بخش کنسولی

 هر روز کاری از ساعت 9:30 الی 13:00 (به جزء روزهای تعطیل)

تلفن: 3355310 (17) 375+   فکس: 3355309 (17) 375+    

consular.affairs@iranembassy.by