شامل نماز جماعت ،دعا و زیارات و سخنرانی روزهای پنجشنبه رأس ساعت 19:30 برگزار می شود.

 

آدرس:مینسک-خیابان ژاسمینووا-پلاک 2